GEOMER Ing. Vladimír Hrivík GEOMER Ing. Vladimír Hrivík
Adresa:
Hollého 401/64, 010 03 Žilina
Kraj:
Žilina
Popis:
Sme firma, ktorá sa zaoberá geodetickými a kartografickými prácami všetkého druhu, viac informácií o ponúkaných prácach nájdete v sekcii Práce. Firma pôsobí v oblasti geodetických a kartografických prác od roku 1996.

Od roku 2005 zabezpečujeme našim klientom kompletný servis spojený s predajom, kúpou a prenájmom nehnuteľností. Týmto krokom sme uľahčili našim klientom zložité vybavovanie majetkoprávnych záležitostí prostredníctvom viacerých inštitúcii. Všetko teraz vybavíte u nás pod jednou strechou.
Telefón:
0905355600, 041/5625815
Fax:
041/5004144
Email:
WWW-Adresa:
Produkty:
Vyhotovujeme :

- Geometrické plány
- Vytyčovanie pozemkov
- Digitalizácia a vektorizácia pozemkových máp
- Zameriavanie líniových stavieb
- Tvorba ROEP
- Polohové určenie bodového poľa aparatúrami GPS
- Pozemkové úpravy
- Všetky ostatné geodetické práce
- Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
Druhy činností:
Inžinierska geodézia
Budovanie vytyčovacích sietí
Geometrické plány
Podzemné a nadzemné vedenia
Polohopis a výškopis
Pozemkové úpravy
Tvorba účelových máp
Vektorizácia a digitalizácia
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Žeriavové dráhy
Iné
 
Oslovenie firmy (správa bude firme odoslaná elektronickou poštou):
>> Tlačiť <<