GeoArch, s.r.o. GeoArch, s.r.o.
Adresa:
Jozefa Hagaru 17, 83151 Bratislava
Kraj:
Bratislava
Popis:
Kompletná geodetická činnosť
Telefón:
0904128274
Email:
WWW-Adresa:
Druhy činností:
Inžinierska geodézia
Budovanie vytyčovacích sietí
Geometrické plány
Podzemné a nadzemné vedenia
Polohopis a výškopis
Pozemkové úpravy
Tvorba účelových máp
Vektorizácia a digitalizácia
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Žeriavové dráhy
Iné
Oslovenie firmy (správa bude firme odoslaná elektronickou poštou):
>> Tlačiť <<