GEODET spol. s r.o. GEODET spol. s r.o.
Adresa:
Za Hronským mostom č.3, ZVOLEN
Kraj:
Banská Bystrica
Telefón:
045/5321027
Email:
WWW-Adresa:
Pobočky:
045/5456931, Záhradna č.6, Detva
Produkty:
Geometricke plány, vytyčovanie pozemkov,
predprojektove zamerania,
Druhy činností:
Inžinierska geodézia
Budovanie vytyčovacích sietí
Geometrické plány
Polohopis a výškopis
Pozemkové úpravy
Tvorba účelových máp
Vektorizácia a digitalizácia
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Žeriavové dráhy
Iné
Oslovenie firmy (správa bude firme odoslaná elektronickou poštou):
>> Tlačiť <<