GEODOC GEODOC
Adresa:
Barčianska 68 , Košice
Kraj:
Košice
Popis:
Geodetické práce všetkeho druhu.
Telefón:
0903381510
Email:
WWW-Adresa:
Druhy činností:
Inžinierska geodézia
Budovanie vytyčovacích sietí
Geometrické plány
Podzemné a nadzemné vedenia
Polohopis a výškopis
Pozemkové úpravy
Tvorba účelových máp
Vektorizácia a digitalizácia
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Žeriavové dráhy
Iné
Oslovenie firmy (správa bude firme odoslaná elektronickou poštou):
>> Tlačiť <<